เช้านี้รู้สึกยินดี เพราะได้รับเมล์จากพี่อ้อย  บอกเล่า  ปีที่ผ่านมามีภาระเพิ่มขึ้น

                          ยังไม่ได้ตอบเมล์ในทันที เพราะว่าวันนี้เปิดเรียนแล้ว ต้องรีบไปส่งลูก ๆ

                          เกี่ยวกับความรู้ที่พี่อ้อยและภาคีมี  ได้ประสานจอง ( ชั้น 2 หอคำ ) จัดนิทรรศการ ช่วง 1-30 เมษายน 2550 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ไว้แล้ว ( ได้แจ้งให้ที่ประชุม ภาคีฯ ทราบเมื่อ 29 ธ.ค.2549 )

                          ไปเห็นพื้นที่ห้องสมุดประชาชน จ.น่านเมื่อเช้าวานนี้ เห็นว่า สามารถจัดนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้ เพื่อให้สาธารณชน รู้จักเข้าใจชนเผ่าตองเหลืองได้