หนึ่งปีผ่านไป  รวดเร็วทันใจ  หากเกิดขึ้นกับเด็กๆ  ก็ไม่ได้คิดอะไร  เป็นไปตามเวลาแห่งความสนุกสนาน

แต่เวลา หนึ่งปี ผ่านไปสำหรับผู้ใหญ่  ก็มักจะคิดว่า เราได้อะไรมาบ้าง  หลังจากเวลาผ่านไปหนึ่งปี

หลายๆคนทำดี  ก็จะได้สิ่งดีตอบแทน เรียกว่า  ทำกรรมดี กรรมดีตอบแทน

หลายๆคนมีความสามารถ  เข้าแข่งขัน  ได้รับรางวัลเป็นถ้วยเกียรติยศ เป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่ง   ท่านเป็นคนเก่ง  มีความสามารถมากกว่า  มีความบังเอิญมากกว่า  หรือโชคดีมากกว่าก็อาจเป็นได้  ที่ได้ถ้วยนั้นมาครอบครอง

 

เด็กนักเรียนได้รับถ้วยแล้วดีใจมาก  เพราะถ้วยนั้นแสดงถึงความเก่ง  ความสามารถ หากได้ถือไว้  แสดงว่าตนเป็นคนเก่ง  และพิเศษกว่าใครๆ  ณ ที่นั้น

แต่เวลาผ่านไปของผู้ใหญ่ของหลายๆท่าน  ถ้วยเหล่านี้มันคือ....ตัวแทนแห่งชัยชนะเท่านั้น  หาใช่แก่นแท้ในชีวิตของเราไม่

หากท่านมีถ้วยทองเต็มตู้  มีเกียรติบัตรมากมาย  แต่ท่านไม่ได้ทำความดี  ไม่ได้มันมาด้วยความดี ไม่เป็นที่ประจักษ์แห่งสังคม  ว่าท่านได้ทำดี

หลายท่านทำความดี  แต่ไม่ได้อะไรตอบแทนมาเป็นรางวัล

แต่ที่แท้ รางวัลได้เกิดขึ้นในใจของท่านเหล่านั้นแล้ว

รางวัลนั้น คือ  รางวัลชีวิต

รางวัลชีวิตที่ผู้คน  กล่าวขานว่า  ท่านได้ทำดี

สังคมให้รางวัลแห่งความดี สังคมสรรเสริญ  ไม่มีสิ้นสุด

หนึ่งปีผ่านไป  ท่านมีความรู้สึกว่า  ได้รับรางวัลชีวิต  หรือยัง