รัตติกาล แม้มืดและนานเพียงใด มันจะถูกติดตามด้วยรุ่งอรุณเสมอ