UKM9 สาระ หรือ เทคนิค

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ชาวมอดินแดงหนุนแรงสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

เครือข่ายจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

 เน้นย้ำ ซ้ำความชัดเจน UKM9(คลิก)

 เครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่าง มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙ ที่ ชาวมอดินแดงรับเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ ๙ และ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เน้นการ "แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่เรียกว่า HOW TO and Best Practice ในเรื่อ การวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัย รวมทั้ง COE หรือ Center of Excellence"

 ดังนั้นขอกราบเรียนทำความเข้าใจกับทีมงาน และ ท่านที่สนใจและมีส่วนเกี่ยวข้อง เราจะใช้ "การเล่าเรื่อง เล่าประสบการณ์จริง ใช้กระบวนการ ฟัง คิด และ หาแนวทางนำไปพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับ บริบท อัตตลักษณ์ ของแต่ละ มหาวิทยาลัย" ครับ

 เรียนเชิญให้ความเห็นครับ

 "เน้นงาน หรือ สาระ หัวปลา คือ งานวิจัย และ งานเดิมที่ได้มีการพัฒนา หลังมีการ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ จาก ฅน อื่นๆ แล้วนำไปต่อยอดอย่างไร"

 ด้วยความเคารพ สำหรับท่านที่ร่วมกู่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ คู่ความพอเพียง

( หมายเหตุ สำหรับท่านที่ชอบเรื่องเครื่องมือ KM จะมีเวที ที่จะจัดพิเศษ สำหรับ คุณอำนวยแห่ง UKM รุ่นที่ ๓ มอดินแดง ในวันที่ ๗ ก.พ ๕๐ ครับ โควต้าแห่งละ ๑๐ ท่าน)

JJ2007

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

จุดอ่อนของการฟังเรื่องเล่าคือฟังแต่คิดน้อย

นำไปปฎิบัติด้วยการเลียนแบบ

เมื่อไม่สำเร็จก็ท้อ  

            ขอบคุณที่ให้เกียรติแลกเปลี่ยนครับ

เขียนเมื่อ 
สวัสดีค่ะ....เข้าใจ แนวคิดของท่าน เจเจ..ค่ะ....ทาง ม.อ....ให้โควต้า...
 1."คุณกิจ....จากศูนย์วิจัยเฉพาะทาง" ทั้ง 10 ที่นั่ง...จะได้รายชื่อวันที่  9 มค.นี้  สำหรับ
 2.ผู้แทนเครือข่าย....จะไป 2 ท่าน....สำหรับประชุม Business Me...
 3. คุณอำนวย....5 ท่าน...จะใช้คุณกิจ จากข้อ 1 เข้าอบรม
 4.  สำหรับคนที่จะเข้า ห้องที่ ๒ ติดตาม ผลสำเร็จของการ พัฒนา ต่อยอด ในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของเครือข่าย  และห้องที่ ๒ Best Practice จากมหาวิทยาลัยเครือข่าย สำหรับสายสนับสนุน 
กำลังจะนำเรียน...ผู้ใหญ่ว่าจะจัด แบบไหนไป ....เพราะน่าจะเป็นส่วนที่เกิน โควต้า...
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์เม็กดำ

 ส นิสัย ของบางท่าน ฟัง แต่ไม่ค่อยได้ยิน ครับ

 ส นิสัย ฟังแล้ว ไม่เข้าใจ ผ่านไปผ่านมา

 มาร่วม มารวม

 "ฟัง ปรับ นำไปปฎิบัติ พัฒนา ตน ฅน งาน องค์กร" ดีเอง ครับ

 

เขียนเมื่อ 

กราบเรียนท่านพี่เมตตา พาสุขใจ นำไทยเจริญ

 ขอบพระคุณครับ

 ห้องที่ ๑ เป็น เรื่องวิจัย

 ห้องที่ ๒ เป็น งานเดิมที่ได้นำมาเป็นหัวปลา ที่ UKM เคย ลปรร เช่น HRM

 ส่วนหน้าที่จะมีก่อนวันประชุม คือ คุณอำนวยแห่งชาว UKM และ Business Meeting