การวัดและประเมินผลทางภาษา(13)

  ติดต่อ

  การประเมินทางเลือก มีหลายทาง ดังที่ ครูอ้อยได้นำเสนอไปแล้ว เช่น การประเมินการปฏิบัติจริง การประเมินตามสภาพจริง แฟ้มผลงาน แบบประเมินที่สร้างขึ้นโดยผู้สอน เพื่อใช้ประเมินตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยแบ่งเป็น การประเมินก่อนเรียน การประเมินระหว่างเรียน การประเมินหลังเรียน   
ก่อนที่จะอ่านบันทึกในวันนี้  เพื่อความเข้าใจดียิ่งขึ้น  เรียนเชิญอ่านบันทึกตอนที่แล้วก่อนค่ะ  การวัดและประเมินผลทางภาษา(12)
ประโยชน์ของแบบประเมินที่ครูผู้สอนสร้างขึ้นเอง  คือ  ประเมินได้ตรงจุดที่มีปัญหาเฉพาะในการเรียน  ซึ่งเป็นลักษณะของการทดสอบเพื่อวินิจฉัย  แบบทดสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่จัดทำโดยครูผู้สอน  จะช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล  และสอนซ่อมเสริมได้ตรงตามประเด็น
ครูผู้สอนมักใช้แบบประเมินผลที่มีอยู่  เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันว่า  การเรียนรู้ได้เกิดขึ้น  และหลักสูตรนั้นมีความเหมาะสม  อาจไม่จำเป็นต้องเป็นการประเมินผลอย่างเป็นทางการ  การบันทึกการสังเกตนักเรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ  ครูผู้สอนสามารถนำมาใช้ได้  เรียกว่าแบบบันทึกเหตุการณ์  และมักมีการนำมาใช้อยู่เสมอ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหา  และจุดประสงค์การสอน  แบบวัดการปฏิบติจริง  และแบบทดสอบปรนัยแบบตัวเลือก  ก็มักมีการนำมาใช้ด้วย  เช่นกัน
สรุปได้ว่า  ผู้สอนมักจะเป็นคนแรกที่ได้ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินผลในชั้นเรียนที่สร้างขึ้นเอง  เพื่อประเมินความรู้ในปัจจุบัน  รวมทั้งในการชี้ให้เห็นถึงส่วนที่เป็นปัญหาในการเรียน  ตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน  และให้ผลการเรียน
การสอนนักเรียนนั้นไม่ยาก
แต่...การสอนนักเรียนให้ครบทุกขั้นตอนนั้นยากมาก
เมื่อก่อนนี้  สอนนักเรียนโดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ 
แต่ในปัจจุบัน  การสอนที่ดี  การสอนที่สมบูรณ์  จะต้องมีทุกอย่างที่กล่าวมาแล้ว ต้องเพิ่ทเติมในส่วนของการวัดและประเมินผลดวยเป็นสำคัญ....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

หมายเลขบันทึก: 70546, เขียน: , แก้ไข, 2014-05-05 15:23:12+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การประเมินผล#student#school#enginstruction#diary#การวัดและประเมินผล#ครูอ้อย#kruooy#โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง.สิงหเสนี)

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)