ในการคุยกันอย่างไม่เป็นทางการว่าด้วยเรื่องของ share.psu.ac.th เมื่อวันที่ 25 ธันวาคมที่ผ่านมา หลายคนมีการกล่าวถึง hit rate ที่เราคุ้นเคยใน go2know เวอร์ชั่นแรก ว่าอยากให้กลับมา แม้ว่าในเวอร์ชั่นปัจจุบัน จะมีหน้าสถิติไว้ให้ก็ตาม แต่ hit rate ในเวอร์ชั่นแรก ก็เป็นอะไรที่สะดวก ไม่ต้องใส่รหัส เปิดหน้าบันทึกหรือจะดูในหน้ารวมก็รู้ได้ทันทีว่า มีคนเข้ามาอ่านบันทึกแล้วมากน้อยเพียงใด
     เราคุยกันว่า hit rate ช่วยเป็นกำลังใจให้กับผู้เริ่มต้นในการเขียนบันทึกได้ดีพอสมควร เพราะปัจจุบันเราพบว่า หลายๆบันทึกที่เขียนแล้วไม่พบว่ามีการแสดงความคิดเห็นนั้น หลายบันทึกเหล่านั้นมีผู้เปิดอ่านไม่น้อย การที่ได้ปรากฏจำนวนผู้เปิดอ่านบันทึกแสดงให้ผู้เขียนเห็น ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้เขียนได้ ในการที่จะปรับปรุงข้อเขียนในบันทึกของตัวเอง ให้เป็นที่นิยม และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านมากขึ้น
    หลายคนพบว่า ในเวอร์ชั่นแรก เขาสนใจและติดตามจำนวนผู้อ่านบันทึก ใช้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่สามารถติดตามคุณภาพของการเขียนบันทึกได้ในระดับหนึ่ง ในขณะที่สิ่งนี้หายไปเมื่อมีการปรับเป็นเวอร์ชั่น 2 แม้ว่าจะมีหน้าสถิติให้ แต่เราก็ไม่ได้เปิดหน้าสถิติ เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์เดียวกัน
    ในความรู้สึกของหลายคน  Hit rate อาจไม่ได้มีความสำคัญต่อมือโปร หรือมือฉมังที่เขียนบันทึกอยู่เป็นประจำ เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า สิ่งนี้เป็นดัชนีชี้วัด และเสริมสร้างกำลังใจหรือกับมือใหม่ หัดขับ และเขียนบันทึกที่ดีมากสิ่งหนึ่ง 
     ปีใหม่นี้ ผมก็เลยฝัน และ คิดถึง hit rate....ว่าสักวัน จะกลับมา แม้จะบน go2know ไม่ได้ ก็กลับมาใน share.psu.ac.th ก็ยังดี