การอธิบาย จะเกิดกับคำถามประเภท ทำไม? เช่น

เหตุการณ์ : แก้วน้ำหล่นจากมือกระทบพื้นแตกกระจาย

คำอธิบาย ๑ : แก้วน้ำหลุดจากมือตกกระทบพื้นแข็งจึงแตก (อธิบายด้วยข้อเท็จจริงตามที่สังเกตเห็น)

 คำอธิบาย ๒ : แก้วน้ำหลุดจากมือตกลงสู่พื้น(อธิบายด้วยข้อเท็จจริง) เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก(อธิบายด้วยทฤษฎี)        เมื่อแก้วน้ำกระทบของแข็งคือพื้นอย่างแรง จึงแตก      เนื่องจากถ้าแก้วน้ำกระทบของแข็งอย่างแรงแล้วจะแตก(อธิบายด้วยกฎ)

คำอธิบาย ๓ : แก้วน้ำหลุดจากมือตกลงสู่พื้น(อธิบายด้วยข้อเท็จจริง)  ทั้งนี้เนื่องจากเทพเจ้าบันดาลให้หลุดจากมือ(อธิบายด้วยทฤษฎีที่ไม่ใช่ทฤษฎีเชิงประจักษ์)   และเมื่อกระทบพื้นอย่างแรงจึงแตก เนื่องจากผีที่เฝ้ารักษาพื้นห้องตรงนั้นมันไม่พอใจที่ทำให้แก้วหล่นถูกมัน (อธิบายด้วย ทฤษฎี ที่ไม่ใช่ทฤษฎีเชิงประจักษ์ หรือไม่ใช่ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์)

คำอธิบาย ๑. เป็นคำอธิบายของคนทั่วไปที่ไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ถ้าคนใดจบ ป.๖ แล้วยังอธิบายแบบนี้อยู่  ก็แสดงว่า เขาไม่แตกต่างจากคนที่ไม่รู้หนังสือ

คำอธิบาย ๒. ควรจะเป็นคำอธิบายของคนที่มีภูมิรู้ขนาดตั้งแต่ชั้น ม.๑ ขึ้นไป  แต่ถ้าจบปริญญาตรีไปแล้วยังอธิบายแบบนี้ไม่ได้ !  ก็น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง !!

ต้องฝากคุณครูแหละครับ  ช่วยฝึกฝนเรื่องนี้ในโรงเรียนให้มากๆหน่อย !!!

คำอธิบาย ๓. ควรจะเป็นคำอธิบายของคนในสมัยเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว   แต่ถ้าคนในโลกปัจจุบันยังอธิบายแบบนี้อยู่  ก็แสดงว่า  ล้าหลังอย่างยิ่ง !!

กระทรวงศึกษาธิการนั่นแหละ "จะต้อง" รับผิดชอบเรื่องนี้ จริงไหมครับ  เพราะว่าเป็นกระทรวงที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคน !!