ขอเป็นคนช่างฝันด้วยคนนะคะ
หยุดหลอกตัวเองได้ไหม
ในเมื่อไม่เคยมีใจให้กับฉัน
เมื่อไม่รักฝืนใจทำไมกัน
และหยุดหลอกให้ฉันฝันเพ้อซะที
เมื่อไม่รักก็บอกกันตรง…ตรงได้
ไม่ต้องกลัวว่าฉันจะเสียใจในวันนี้
แต่ขอเถอะนะหยุดหลอกตัวเองซะที
ไม่ต้องแกล้งทำดีหลอกฉันว่ายังมีใจ

The Angel – แต่ง