การบอกเล่าเรื่องราว Storytelling

การบอกเล่าเรื่องราว Storytelling

      เป็นการแบ่งปันความรู้โดยการเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจและมีความหมายหรือสำคัญ ซึ่งอาจจะจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้

        ผลของการบอกเล่าเรื่องราวและลักษณะของเรื่องที่เล่า

·        ก่อให้เกิดอารมณ์รื่นรมย์

·        ช่วยถ่ายทอดข่าวสาร

·        ช่วยรักษาวัฒนธรรม

·        ช่วยสร้างสัมพันธภาพ

·        สร้างชุมชน

·        ส่งเสริมให้เกิดนวตกรรม

·        ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กร

คุณสมบัติของผู้เล่า

·        บอกเล่าต้องมีความชัดเจน

·        เรื่องเล่าที่บอกเล่าทำให้ผู้ฟังเข้าไปร่วมอยู่ในความคิด มีความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องที่เล่า

·        มีความต้องการที่จะหาคำตอบเพื่อแก้ปัญหาเรื่องราว

·        เรื่องเล่าต้องเป็นเรื่องที่ผู้อ่านเขาใจง่าย

·        เล่าจากมุมมองของคนสำคัญคนใดคนหนึ่ง

·        เป็นเรื่องที่มีความแปลกในระดับหนึ่ง

·        สอดแทรกแนวคิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวให้มากที่สุด

·        เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่นาน

·        ต้องเป็นเรื่องจริง

·        ควรเป็นเรื่องลงท้ายด้วยความสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#knowledge#management#storytelling#km#เครื่องมือkm#การบอกเล่าเรื่องราว

หมายเลขบันทึก: 70326, เขียน: 31 Dec 2006 @ 14:58 (), แก้ไข: 01 Jun 2012 @ 14:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)