ชุมชนนักปฏิบัติ Communities of practice : CoP

ชุมชนนักปฏิบัติ Communities of practice : CoP

                การร่วมกลุ่มกันอย่างไม่เป็นทางการกลายเป็นชุมชน โดย

·        สนใจเรื่องเดียวกัน ต้องแลกเปลี่ยนประสบการณ์

·        เป็นกลุ่มที่มีแรงปรารถนาที่จะพัฒนาความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งร่วมกัน

·        มีเป้าหมายร่วมกัน มุ่งมั่นร่วมกันที่จะพัฒนางานให้ดีขึ้น

·        วิธีปฏิบัติคล้ายกันใช้เครื่องมือและภาษาเดียวกัน

·        มีบทบาทในการสร้างและใช้ความรู้

·        มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

·        มีช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ความรู้ไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ได้ง่าย

·        มีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่อง พื่อเพิ่มความเข้มแข็ง

 

ข้อควรระวัง

·        ให้มีการเรียนรู้ใกล้ชิดกับการปฏิบัติให้มากที่สุด อย่าด่วนหลวมตัวที่จะสกัดความรู้จาก CoP หรือเปลี่ยนความรู้จาก CoP ไปเป็นหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรม

·        แนวคิดปัจจุบันเปลี่ยนจากการเก็บเกี่ยวความรู้ ไปสู่การเชื่อม่อระหว่างบุคคล อย่าสร้างห้องสมุดที่เต็มไปด้วยเอกสาร ให้สร้างบัตรรายชื่อบุคคลเพื่อเชื่อมต่อระหว่างบุคคลต่อบุคคล

·        ความสำเร็จของชุมชน ต้องคิดถึงการพัฒนาแนวปฏิบัติ และการพัฒนาชุมชน

·        ความพยายามที่จะเปลี่ยนความรู้ที่ฝังลึกมาเข้ารหัสไว้ในลักษณะของเอกสารอาจจะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีเกิดเป็นขยะของข้อมูลข่างสารที่ไม่มีคนใช้สุดท้ายคนก็ยังต้องการความช่วยเหลือในเรื่องประสบการณ์จากเพื่อนร่วมทาง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#cop#of#practice#ชุมชนนักปฏิบัติ#เครื่องมือkm#communities

หมายเลขบันทึก: 70323, เขียน: 31 Dec 2006 @ 14:51 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)