โรงพยาบาลเกาะช้าง จัดงานปีใหม่วันที่ 4 มกราคม 2550

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์  โปรดดลบันดาล

เจ้าหน้าที่ทุกคน

ประสบแต่ความสุขตลอดปีและตลอดไปครับ....