คิดดี พูดดี ทำดี เป็นศรี เป็นพร สูงสุด ไม่มี พรเทพ พรมนุษย์ เปรียบประดุจ ความดี ที่ทำเอง คติธรรมจากวัดประสพสุข ต.ทัพตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี