เป็นปกติประจำ ที่พอถึงวันสิ้นเดือน จะมีการวิเคราะห์สรุปบันทึกในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา เพียงแต่ว่าวันสิ้นเดือนธันวาคม พิเศษหน่อยที่เป็นวันสิ้นปีด้วย

     ในเดือนธันวาคม ๒๕๒๙ ซึ่งมี 31 วัน beeman เขียนบันทึกทั้งสิ้น 59 บันทึก (นับรวมบันทึกนี้ด้วย) ใน 16 วัน ทำให้มีบันทึกเพิ่มขึ้นเป็น 805 (746+59) บันทึก (น้อยกว่าจำนวน counter ที่ตัวเลขเป็น 811 บันทึก อยู่ 6 บันทึกเนื่องจากยังมีบันทึกที่ซ่อนอยู่ 6 บันทึก)  เฉลี่ยเดือนนี้เขียนบันทึกวันละเกือบ 2 บันทึก

    บันทึกแรกที่เขียนในเดือนคือ  รายงานสดจากงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ ๓ มีผู้อ่าน 123 ครั้ง กับ 5 ข้อคิดเห็น บันทึกสุดท้ายของเดือนคือ บันทึกที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้

    สำหรับบันทึกที่มีผู้เข้ามาอ่าน เกิน 100 ครั้ง ในเดือนนี้ มี 8 อันดับ ดังต่อไปนี้

ลำดับ

 ชื่อบันทึก 

วันที่
บันทึก
 

 rating

 ข้อ
คิด
เห็น

 1

ข้อคิดจาก ดร.อาจอง

03/12/49

222

 26

 2

สวัสดีปีใหม่ (กุน=หมู) ๒๕๕๐

30/12/49

150

 13

 3

คิดถึง...พ่อ

01/12/49

146

8

 4

สดจากห้อง GotoKnow

01/12/49

146

 12

 5

คุณคิดอย่างไรกับป้ายนี้

08/12/49

127

16 

 6

รายงานสดจากห้องมิสเตอร์ตองสอง

01/12/49

126

8

 7

รายงานสดจากงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ ๓

01/12/49

123

5

 8

เมื่อ beeman ถูกสอบสวน (ข้อเท็จจริง)

07/12/49

122

 22

 

       


    อันดับหนึ่ง ท่านผู้อ่านชอบเรื่องของท่านอาจารย์อาจอง, ส่วนอันดับสอง เรื่องปีใหม่เป็นที่สนใจของผู้อ่านทั่วๆไป ., ส่วนอันดับสาม เป็นเรื่องที่ผู้อ่านสนใจในขณะนั้น

      ทางด้านสถิติของจำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชมบันทึก มีเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนรวมทั้งสิ้น (78,912-68,497) 10,415 ครั้ง หรือมีผู้อ่านเฉลี่ยวันละ 336 ครั้ง ซึ่งใกล้เคียงกับเดือนที่แล้ว

   สถิติจำนวนผู้อ่านบันทึกสูงสุดในเดือนนี้คือ วันที่ 1 ธันวาคม  2549 มีผู้เข้ามาอ่านประมาณ 435 ครั้ง  ขณะที่ยอดเฉลี่ยจำนวนครั้งของผู้อ่านบันทึกสำหรับสัปดาห์นี้อยู่ที่ 294 ครั้งต่อวัน (ลดลงจากเดือนที่แล้ว)

   คาดว่าเดือนต่อไปสถิติคงจะอยู่ประมาณนี้....

BeeMan

BeeMan