ความสุข...

หลายๆ คนต่างต้องการไขว่คว้ามาไว้กับตนเอง  ไม่มีใครตำหนิที่เราก็ต้องการทำให้ตนเองมีความสุข  แต่ความสุขที่สุขเหนือความสุขที่ตนเองจะได้รับ  นั่นคือการมอบความสุขให้กับผู้อื่น  โดยเฉพาะมอบความสุขให้กับคนที่เรารัก สิ่งที่จะย้อนกลับมาหาเราก็คือ...ความสุขที่เราได้รับจากการที่เราเห็นคนที่เรารักมีความสุข

ในโอกาสนี้...ผมจึงอยากมอบความสุขให้กับทุกคนที่เข้ามาอ่านบันทึกของผม กับบทกลอนที่เรียงร้อยขึ้นเอง  แม้จะไม่ไพเราะมากนัก   แต่ถักทอมาจากหัวใจ...เพราะคุณคือคนที่ผมรัก และผมก็อยากเห็นคนที่ผมรักทุกคนมีแต่....ความสุข.....ตลอดเวลา

..........................สุขสวัสดิ์ดิถีขึ้นปีใหม่...........................

....................ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดในโลกหล้า...................

....................ประสาทพรสัมฤทธิ์ผลดลวิญญาณ์.....................

.....................นำชีวาประสบสุขตลอดกาล...........................