พูดถึงอายุ  มันเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้น  แต่ก็หวั่นไหวทุกทีที่เห็นตัวเลขนั้น  ช่ะช่าอย่าปฏิเสธ....
ครูอ้อยทึ่งกับเพื่อนครูรุ่นพี่ท่านหนึ่งที่โรงเรียน  ท่านจะเกษียณตุลาหน้านี้แล้ว  แต่ท่านยังปิ๊งอยู่เลย
ปิ๊ง.....หมายถึง  ยังสด  ยังสวย  ยังมีไฟในการทำงานอยู่เลย
ท่านเป็นครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/ 5  ที่ครูอ้อยไปสอนเป็นประจำ  ครูอ้อยสังเกตเห็นท่านเป็นครูที่ขยันขันแข็งมาก  ในขณะที่ครูอ้อนสอยอยู่นั้น  ท่านไม่เคยงอแง  เพราะอายุของท่านเลย
ท่านจะมีแนวการดำเนินชีวิต  ตามตัวเลขที่บ่งบอก  ท่านกิน  ท่านอยู่อย่างระมัดระวัง
ท่านรักลูกศิษย์ของท่านมาก 
ถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กดื้อ  ท่านก็ไม่เคยหลบลี้หนีหน้า 
ถึงแม้ว่าจะต้องไปหาหมอ  ท่านก็ยังกลับมาหานักเรียนของท่านเสมอ
ท่านชื่อ  ลดาพรรณ  บุญรักษ์
ความหมายของชื่อท่านคือ...ดอกไม้ดอกเล็กๆที่หอมหวลในใจของครูอ้อยและลูกศิษย์เสมอ