เทคนิคในการทำงบแสดงฐานะการเงิน

งบดุล

งบแสดงฐานะการเงิน หรือที่เรียกกันว่า งบดุล เป็นงบที่แสดงฐานะการเงินของหน่วยงาน มารู้จักเทคนิคในการทำงบแสดงฐานะการเงินในวันนี้ ระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยที่เป็นระบบบัญชีก็มี งบแสดงฐานะการเงินที่มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ ออกงบแล้วไม่ถูกต้อง จะต้องเก็บตัวเลขมาทำต่างหาก เพื่อนำเสนอในการปิดงบประจำปีเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหาร และเสนอสภามหาวิทยาลัย เทคนิคในการจัดทำดังนี้

1. งบแสดงฐานะการเงินจะประกอบด้วย สินทรัพย์ หนี้สิน และทุน ก่อนอื่นเราจะต้องเก็บตัวเลขมาจากงบทดลองโดยแยกประเภทของสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน ตามในงบทดลอง โดยมาแยกประเภทสินทรัพย์ ออกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน และไม่หมุนเวียนก่อนอื่น ให้เป็นไปตามแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางกำหนดแล้วรวมสินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนเป็นรวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น

2. หนี้สิน โดยแยกเป็นหนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนเก็บตัวเลขจากงบทดลองนำมาไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน แล้วก็รวมหนี้สินทั้งสิ้น

3. ทุน เก็บตัวเลขมาจากงบทดลองเหมือนกัน และนำรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมมารวมกับทุนด้วย ก็จะเป็นทุนทั้งสิ้น

4. นำหนี้สินและทุนมารวมกันก็จะได้ยอดเงินเท่ากับยอดเงินรวมสินทรัพย์จะเท่ากันถ้าไม่เท่ากันจะไล่หาตัวเลขใหม่ให้ตรงกัน และเมื่อตรงกันก็จะเสร็จสิ้นในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินที่ถูกต้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กองคลังและพัสดุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสำคัญ (Tags)#งบดุล

หมายเลขบันทึก: 70251, เขียน: 30 Dec 2006 @ 22:58 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 01:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)