การควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ต้องพัฒนา

การควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ต้องพัฒนา

    28-12-49  

วันนี้ผู้ตรวจสอบจากกรมได้มาพบดิฉันโดยมารายงานสิ่งที่ดีขึ้นและสิ่งที่ต้องพัฒนาซึ่งดิฉันได้เคยแจ้งความประสงค์ก่อนตรวจไว้แล้วว่าจุดอ่อนเรามีอะไรบ้าง   

  ด้านบัญชี / การเงิน  

   1   ทำได้เป็นปัจจุบันน่าเชื่อถือมากขึ้น     ต้องพัฒนายอดรายได้รอการรับรู้ที่สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ถึงแม้ยอดนี้จะมีจำนวนลดลง  

  2   การเบิกเงินจากคลังผ่านระบบ GFMIS การ encript file ควรทำโดยข้าราชการ  

  3     ระบบควบคุมภายในดำเนินการยังไม่เสร็จเรียบร้อย    

   3  การจัดเก็บรายได้ควรเพิ่มการตรวจสอบยอดเงินใบสั่งยา Lab และอื่นๆเทียบกับใบเสร็จและการรักษาต่อเนื่อง  

  4   การตรวจสอบครุภัณฑ์ให้ตรงกับสถานที่    การตรวจสอบวัสดุที่ใช้และจำนวนผู้ป่วย รายได้  

  5   การจัดซื้อเวชภัณฑ์ให้ปรับความถี่  การบันทึกบัญชีและการตรวจนับ   

  6   ลูกหนี้เงินบำรุง / สัญญายืมเงินให้พัฒนาการติดตามการคืนเงินให้ตามกำหนด   

7   การติดตามโครงการวิจัยซึ่งยังไม่มีการทำรายงานและ progress  report เป็นปัจจุบัน   

 ขอบคุณคุณวิภาวี  คุณสุณีย์  คุณจุไรรัตน์   คุณฉันทนาและคุณจาริณี จากกรมควบคุมโรคค่ะ     ทางสถาบันคงรวบรวมและนำไปพัฒนาต่อให้ดียิ่งขึ้นค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Dr.Achara bamras

คำสำคัญ (Tags)#การควบคุมภายใน#ระบบคุณภาพ

หมายเลขบันทึก: 70246, เขียน: 30 Dec 2006 @ 22:21 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)