ช่วงนี้เป็นช่วงที่คนไข้มารับบริการที่ รพ. น้อยมาก  น่าจะน้อยที่สุดในรอบปีแล้ว ทั้งผู้ป่วยนอก และที่ต้องนอนโรงพยาบาล  ทำงานสบาย ส่งท้ายปีได้สบายใจดีครับ  เพราะมองเห็นว่านอกจากปีใหม่จะเป็นช่วงแห่งการเฉลิมฉลองแล้ว ในอีกมุมมอง ก็พบว่าประชาชนมีสุขภาพดี ถ้วนหน้าไปด้วยครับ