27-12-49

วันนี้มีการประชุมขององค์กรแพทย์ที่มีคุณหมอปรีชาเป็นประธาน     ดิฉันเข้าประชุมช้าเพราะต้องการให้ข้อตกลงบางอย่างตัดสินใจโดยไม่มีความเกรงใจในการวิจารณ์     น้องๆสนใจเรื่องระบบยาและการเบิกของกรมบัญชีกลางที่มีรายละเอียดที่นำเสนอโดยหมอสุทัศน์     สุดท้ายสิ่งที่ดิฉันต้องตัดสินเกิดจากการมีผู้เชี่ยวชาญทางโรคทางเดินอาหารซึ่งในจังหวัดนนท์มีน้อยมาก        ทำให้มีการใช้ยาแพงๆในกลุ่มคนไข้โรคตับอักเสบในคนไข้ประกันสงคม     ยารักษาโรคเอดส์บางตัวที่แพงที่โรงพยาบาลเอกชนมักจะส่งมาที่เรา     ดิฉันตัดสินใจให้รักษาไปตามมาตรฐานเพื่อตัดปัญหาความไม่สบายใจของหมอ     ส่วนปัญหาการขาดทุนหรือไม่คงต้องนำมาประเมินอีกครั้งค่ะ     อีกเรื่องที่เป็นประเด็นคือการออกเวรของแพทย์ที่เราตกลงที่จะใช้อายุ 55 ปีเป็นตัวตัดสิน     ปัญหาคนไข้ UC ที่ไม่ยอมย้ายไปโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้เราคงให้ใช้สิทธไปจนครบ 2 ครั้งโดยไม่ต้องไปทะเลาะกับผู้ป่วยที่ไม่ยอมย้ายไปใหน    สิ่งดีๆที่ดิฉันภาคภูมิใจคือในองค์แพทย์เราไม่ได้รับเงินค่า commission จากการส่ง CT โดยมีการนำเงินส่วนนี้ไปให้คนที่ไม่สามารถจ่ายได้เช่นคนไม่มีบัตรหรือสิทธิอื่นๆที่สถาบันต้องรับผิดชอบ      ขอบคุณน้องหมอๆทุกคนที่เสียสละค่ะ