เป็นธรรมดาสามัญของชีวิต

พานพบมิตร ชิดใกล้ร่วมใฝ่ฝัน

ท่ามวิถีนานา สารพัน

ร้อนหนาว นานวัน ผ่านผันไป

ใกล้ไกล  เคียงข้างบนทางรัก

หน่วงหนัก,  แบ่งปันความฝันใฝ่

เรียนรู้กันและกันอย่างจริงใจ

สนิทแน่น  สนิทใน  ดวงใจรัก

  

เป็นธรรมดาสามัญของวิถี

พานพบแล้ว,  ย่อมมี  วิถีต่าง

จากพรากสัญจรไกลไปตามทาง

แต่ใช่ร้างห่างหายไร้ตัวตน

 

 

 คิดถึงเสมอ,  แม้ไม่เจอ  ไม่พบหน้า

ใจเปี่ยมรักและศรัทธาทุกแห่งหน

สุดฝั่งฟ้า ภูเขาสูง ทะเลคน

แต่ใช่ไกลหลุดพ้นความทรงจำ...

 ประมวลภาพกิจกรรมในปีที่ผ่านมาเพื่อบอกลาวิถีวันเก่า (ปีเก่า)  เก็บเข้าสู่ความทรงจำและหล่อหลอมเป็นประสบการณ์ชีวิตในวันใหม่ (ปีใหม่)