ตอนก่อนเขียนเริ่มเรื่องการส่งเสริมการอ่านหนังสือไว้  ก่อนนอนวันนี้ คิดทบทวนว่า  ที่ผ่านมามีสิ่งใดหรือมาเป็นแรงบันดาลใจให้เรามามีส่วนการส่งเสริมฯ

                           คิดว่าคงเป็นเพราะเห็นคุณแม่ที่เป็นครู ท่านชอบอ่านชอบเขียนหนังสือ  จนปัจจุบันวัย 77 ปีท่านยังคงเป็นนักรักการอ่าน  และเรายังไปเห็นคุณยายฯ ( ขณะเขียนจำชื่อไม่ได้ อยู่บ้านภูมินทร์ท่าลี่ ) ท่านเป็นภรรยาคุณลุงเผอิญ บุญมี  คุณยายท่านนี้ผ่านไปเมื่อไหร่เห็นท่านอ่านหนังสืออยู่บ่อย ๆ  เรียกว่ารักการอ่านเป็นชีวิตจิตใจ

                           ภรรยาและลูก ๆ หลาน ๆ เราดูเขาก็รักการอ่านดี  เขียนถึงผู้คนทั่วไปอีกที่พบ  ที่นึกเห็นภาพชัดอีก ได้แก่โกเฮง หรือคุณสุรศักดิ์ กสิณฤกษ์  ท่านนี้เป็นชาว จ.แพร่แต่เป็นเขยน่าน  เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ มีความเมตตาสูงและใช้ชีวิตแบบพอเพียงดี  เราเคยพูดคุยเรื่องการอ่านกับท่าน เห็นว่า  นอกจากมีนิสัยรักการอ่านเป็นชีวิตจิตใจ  ท่านยังชอบการจดบันทึกเรื่องราวที่อ่านไว้ในสมุดอีก น่าติดตามมาเล่าต่อ  เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือ จ.น่านครับ.