ในการประกวดนวตกรรมของผู้พิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 49 ที่ผ่านมา มีผู้ส่งนวตกรรมเข้าประกวด 9 ราย ผู้ที่ได้ที่ 1 ได้ประดิษฐ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการขา ไม่สามารถเดินได้ มีหลายแบบ ทำด้วยไม้ทั้งหมดเลยครับ เช่น รถที่ใช้เคลื่อนที่บนบ้าน ซึ่งรถเข็นขึ้นไม่สะดวก มีลักษณะเป็นรถต่ำๆ เพื่อให้ยกตัวเองขึ้นได้ง่ายและไม่ล้มง่าย ใช้คู่กับไม้ค้ำยันเพื่อดันพื้นให้รถนั่งเคลื่อนไปได้ โดยที่ไม่ต้องใช้ตัวถัดไปกับพื้น

นวตกรรมนี้เกิดจากแรงบันดาลใจของลูก ที่มีแม่ที่พิการ แล้วอยากให้แม่ไปไหนมาไหนได้ ไปห้องน้ำได้ ไปห้องครัวได้เอง เขาบอกว่าแม่เขามีความสุขมากขึ้นที่ไม่ต้องอยู่แต่บนที่นอน

เขาได้เผยแพร่ความคิดของเขาแก่ครอบครัวที่มีผู้พิการแบบตนเองอีกหลายครอบครัว ชุมชนแฮปปี้ขึ้นเยอะครับ