ประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลวันนี้ ถือเป็นการประชุม
ครั้งสุดท้ายของปี 2549  ช่วงท้ายได้ถือโอกาส อวยพร ปีใหม่ 2550
ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม และฝากถึงชาว KM ดังนี้

          แท้จริงเรื่องปีใหม่ ปีเก่า  ล้วนเป็นสิ่งสมมุติ เมื่อข้ามวันที่ 31
ธันวาคม  ไปยังวันที่ 1 มกราคม  ตื่นขึ้นมา ก็ยังเป็นพระอาทิตย์
ดวงเก่า ดวงจันทร์ดวงเก่า ร่างกายและสิ่งแวดล้อมยังเก่าอยู่

         อย่างไรก็ดี  โอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ก็เป็นโอกาสดีที่พวกเรา  จะได้ถือโอกาสทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดปี 2549

          เหตุการณ์ที่น่าเสียใจ เช่น ความสูญเสีย  คาบน้ำตา  จากกรณี
ดินถล่ม  ที่จังหวัดอุตรดิตถ์  บัดนี้  ได้กลับกลายเป็นบทเรียน และคำชม
เชย  ถึงการทำงานอย่างเสียสละ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง  ขอบคุณสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์  ที่เลือกให้เราอยู่ต่อ  อยู่ต่อเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป 
คิดแล้วทำให้อดสงสาร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้  ที่ขณะนี้ 
ยังไม่ผ่านช่วงเวลาความสูญเสียเลย

          ขออวยพรให้พวกเราและครอบครัวมีความสุขความเจริญตลอดปี
2550  มีดวงตาเห็นธรรมหลดพ้นจากวัฐจักร ของความทุกข์ ไม่ติดสุข
 ไม่ห่วงทุกข์  ทำจิตใจให้สงบตลอดไป

                                                                สวัสดี
                                              นายแพทย์บุญเรียง  ชูชัยแสงรัตน์
                                              นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
                                              โทร 081 - 8868787 
                                              29 ธ.ค. 2549