เมื่อครู่ได้รับโทร.จากน้อง ๆ เล่าว่า ชาว ตปท.มาดูพี่น้องตองเหลือง  5 คน จะเอาเข้าป่า 7 วัน เริ่มถ่ายทำหนัง ( ภาพยนต์ )9 ม.ค.2550

                          ไม่รอช้า โทร.หา หน.ไก่ บอกว่ารับทราบแล้วและยินดีที่มาช่วยกันดูแลส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องตองเหลือง สำหรับการเข้ามา ที่เขาจะทำหนังนั้น ขอให้ช่วยกันดู เพราะเห็นว่า หากสื่อสารไปเรื่อยเปื่อย  ไม่เข้าใจจะกลายเป็นเรื่องวุ่นวาย ยุ่งยาก สับสนกันใหญ่

                           ได้โทร.หาคุณสุเมษฯ เลขาคณะทำงานภาคีจิตอาสาฯ  อีกบอกเล่าเหตุการณ์มาที่ได้รับฟัง  จะได้ให้ผู้รู้ในพื้นที่ไต่ถาม  แสวงหาข้อมูล  เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปตามความเหมาะสม 

                         ผมเองก็ยังไม่ทราบว่า การเข้ามาทำหนังสือของชาวต่างประเทศมีขั้นตอนอย่างไร  หรือใครนึกจะทำอะไรในเมืองไทยก็ได้โดยไม่ต้องมีหน่วยราชการใด ๆ กำกับดูแล  คงจำต้องหาความรู้ในส่วนนี้กันต่อไป.