วันนี้ลองไล่ปัญหาที่ติดค้างมานาน ซึ่งเกิดจากการพิสูจน์ตัวตนไม่ผ่าน ของระบบกริด ทดลองใช้คำสั่ง

$globusrun  myserver 

GRAM Job submission failed because the connection to the server failed (check host and port) (error code 12)

 ทีนี้ลองไล่ปัญหาไปเรื่อย ก็พบว่า เกิดจาก globus-gatekeeper รันอยู่ และสามารถเชื่อมต่อเข้าไปได้ แต่ไม่กี่วินาที มันก็จะตัดการเชื่อมต่อเอง ซึ่งเกิดจาก private key ที่อยู่ในไฟล์ hostkey.pem มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากว่าเราพึ่งลงระบบใหม่ แต่ก็ยังดีที่มีการเก็บข้อมูลเก่าเอาไว้อยู่นะ

ตอนนี้แก้ได้แล้ว เอาไฟล์ hostkey.pem ตัวต้นฉบับ ไปแทนที่ตัวใหม่ ก็จะใช้ได้เองนะ