GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

สภามหาวิทยาลัยกับการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

สภาฯ น่าจะลองทำหน้าที่เอาความชื่นชมยินดี (appreciation) ไปสป๊าร์กความรู้ (ปัญญา) ที่อยู่ในเรื่องราวของความสำเร็จที่มีอยู่ ให้เข้ามาเชื่อมต่อกัน เกิดการเพิ่มพูนสินทรัพย์ทางปัญญา และทำให้มองเห็นลู่ทางการนำเอาสินทรัพย์ไปสร้างคุณค่าและมูลค่า

          มหาวิทยาลัยมี   "สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้"   หรือ   "สินทรัพย์นามธรรม"  (intangible assets)  อยู่มากมาย   แต่เราไม่รู้สึก  และไม่มีการดำเนินการเพิ่มพูนสินทรัพย์ชนิดนี้อย่างเป็นรูปธรรม   และไม่มีการดำเนินการ   "แปลงสินทรัพย์เป็นทุน"   อย่างจริงจรัง

          เมื่อผมมาทำหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล   ผมก็ศึกษาว่าสภาฯ จะมีคุณประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยมากกว่าหน้าที่ที่ระบุใน พ.ร.บ. ได้อย่างไร   และเกิดความคิดว่า สภาฯ น่าจะลองทำหน้าที่เอาความชื่นชมยินดี (appreciation)  ไปสป๊าร์กความรู้ (ปัญญา)  ที่อยู่ในเรื่องราวของความสำเร็จที่มีอยู่   ให้เข้ามาเชื่อมต่อกัน  เกิดการเพิ่มพูนสินทรัพย์ทางปัญญา   และทำให้มองเห็นลู่ทางการนำเอาสินทรัพย์ไปสร้างคุณค่าและมูลค่า

          สภาฯ เข้าไปทำหน้าที่ catalyst  ไม่ใช่ทำหน้าที่บริหารจัดการ

วิจารณ์   พานิช
๒๓ ธ.ค. ๔๙

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 70105
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)