วันนี้สิ่งที่ผมได้ทำ  1) ช่วยพี่ปรับปรุงตู้ display

                               2)ช่วยจัดระเบียบ 5 ส.ที่ห้องประชาสัมพันธ์

                               3)แจกปฏิทินตั้งโต๊ะที่ห้องผู้บริหาร