วันนี้มีเจ้าหน้าที่ในฝ่ายฯมาทำงานทั้งหมด 2 คนครับ (ยังไม่รวมพวกผม)  และนศ.ฝึกงานจากสถาบันอื่นก็ลากลับสถาบันตัวเองหมด  ทำให้วันนี้ไม่มีงานทำครับ  เลยนั่งอ่านหนังสือเกี่ยวกับระบบ LAN ที่บังเอิญไปค้นเจอ  ตกบ่ายก็นั่งเขียน Script โครงการถ่ายทำวีดิทัศน์จนถึงเย็นครับ