คนไม่เข้าบล็อกเขาจัดความรู้ได้อย่างไร   ผมเข้าใจถึงความพยายามของ สคส.ที่จะทำให้ทุกคนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในบล็อก เพราะทำให้ สคส.และคนอื่นๆ ติดตามงานของทุกคนได้เป็นรายวินาที ว่าใครเข้ามาตอนไหน ออกไปตอนไหน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับใคร เรื่องอะไร อย่างละเอียดยิบ ไม่เล็ดรอดแม้แต่ตาแมลงหวี่

อันนี้ผมประทับใจมากครับ  แต่ท่านทราบไหมครับ กว่าคนจะฝ่าด่าน 18 อรหันต์ 38 มงกุฎ เข้ามาเขียนบล็อกอย่างสนุกสนาน เป็นชีวิตชีวานั้น ยากเหลือเกิน ยากยังไง? ครับ 

 1. ต้องรู้วิธีการใช้คอมพิวเตอร์ มีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง หรือสามารถไปเช่าหรือไปใช้ที่หนึ่งที่ใดได้โดยสะดวก และการเข้าระบบอินเตอร์เน็ตอย่างสะดวก หรือมิเช่นนั้นก็ต้องยืมมือคนอื่นทำ ซึ่งก็จะทำให้เป็นปัญหาในขั้นสุดท้าย ก็คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะไม่ค่อยเกิด
 2. ต้องเข้าใจหลักการจัดการความรู้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ว่ามีวิธีการ หลักการอย่างไร จึงจะทำให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีชีวิตชีวา สนุกสนาน และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง
 3. ต้องมีความคิดและจินตนาการในการกำหนดหัวข้อเพื่อนำเสนอที่จะทำให้คนอื่นสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน และสร้างสรรค์
 4. ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินว่าเรื่องใดที่ควรมานำเสนอ ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและผู้อื่น
 5. ต้องมีความสามารถในการคิด อธิบาย และให้ข้อเสนอแนะกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
 6. ต้องมีเวลาและความสามารถในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเนื่อง
 7. ต้องมีใจรักที่จะอดทน ต่อสู้ กับปัญหาอุปสรรคของระบบบล็อก ที่มีอยู่บ้างเป็นธรรมดา
 8. จะต้องอดทน ที่จะตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้อื่นอย่างสนุกสนานและใจเป็นธรรม
 9. ฯลฯ
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่า คนที่จะเข้าบล็อก ต้องผ่านขั้นตอนมากมาย แล้วคนที่ไม่เข้าบล็อกก็คือคนที่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไม่ได้ แล้วเขาทำอะไรกันครับ โดยเฉพาะด้านการจัดการความรู้ เท่าที่ทราบนะครับ มีดังนี้
 1. เขาใช้ความรู้เพื่อการดำรงชีวิตของตนเอง โดยอาจจะคุยกับผู้อื่นบ้าง หรืออ่านหนังสือบ้าง
 2. เขาใช้ความรู้เพื่อการนำเสนอต่อที่สาธารณะและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถานที่สาธารณะทั่วไป
 3. เขาตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งที่เป็นเอกสารธรรมดาและเอกสารทางวิชาการ
 4. เขานำเสนองานในระบบอินเตอร์เน็ตโดยทั่วไป แต่ไม่ได้มาเชื่อมโยงกับผู้อื่นในบล็อก

  เห็นไหมครับ เขาก็มีวิธีการทำงานของเขาเองอยู่แล้ว

และบางคนบอกว่า เข้ามาในบล็อกเสียเวลา หรือไม่มีเวลาจะเข้ามา หรือไม่ถนัดที่จะเข้ามา สารพัดล่ะครับ..

เพราะฉะนั้น เราอย่าพึ่งประเมินเขาต่ำได้ไหมครับ เขาอาจจะ ฉลาด ก็ได้ครับ

หนทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คนเขียนบล็อก ครับ

อีกไม่นานเกินรอ เราคงรู้ว่าใครฉลาดกว่าใคร

เพราะผมก็ไม่แน่ในว่า บล็อก จะครอบคลุมประชากรได้มากแค่ไหน

เพราะขีดจำกัดดังกล่าวข้างต้น  

แต่เป้าหมายของ สคส.ก็คือ การจัดการความรู้ทุกหย่อมหญ้า

ถ้าเรามาเน้นบล็อก ผมเกรงจะเสียลูกค้ากลุ่มใหญ่ไปนะครับ เราเปิดช่องไว้หลายๆ ช่องได้ไหมครับ หรือมีวิธีอื่นด้วยก็ทำไป

ห้ทุกคนหายใจสบาย และโล่งอก

แล้วผมเชื่อว่า พลังการจัดการความรู้จะเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้าจริงๆ ครับ  

ใครมีความเห็นอะไรเชิญเสนอได้ครับ...