ปีใหม่ ๒๕๕๐ ใกล้จะมาถึงแล้ว ดิฉันและคุณสุภาพรรณ ตันติภาสวศิน ขอถือโอกาสนี้ส่งความสุขไปยังสมาชิกเครือข่าย KM เบาหวานและสมาชิก GotoKnow ทุกท่าน

 

 Card นี้จากฝีมือของคุณสุภาพรรณ

ขอให้ปีใหม่ เป็นเวลาแห่งความสุข เวลาของการทำให้ความฝันเป็นจริง และเวลาแห่งความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐