๑๐๑ วันนี้ 

มีความเปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดขึ้นกับสถานี   เฉพาะสถานที่  ที่จัดใหม่  ใส่ต้นไม้   แต่ไม่ใช่กรณี   เด็กๆ เข้าแถว  ผู้ใหญ่ชี้นิ้วนำ