แวะมาสวัสดีปีใหม่ค่ะ

อาจารย์ทุกท่านที่รักและเคารพของศิษย์

เพื่อนๆคบ.1(5)/2   โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ขอให้มีความสุขทุกคนนะคะ

แก้วเองแหล่ะ