วันที่ 28 ธันวาคม

เขียนสคริปสปรอตใหม่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ   เมื่อเขียนสคริปเรียบร้อยแล้วนำไปส่งพี่ภีร์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม    เมื่อพี่ภีร์ตรวจแล้วก็ให้กับมาแก้ไขเพราะยาวเกินไปและใช้ภาษาอังกฤษเยอะเกิน ทางช่อง 11 มีกฎอยู่ว่าจะใช้ภาษาอังกฤษมากไม่ได้จะต้องใช้ภาษาไทยให้มากกว่าก็เลยนำสคริปมาแก้ไข  จากนั้นเช็คเทปว่าม้วนไหนสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่