ย่างก้าวแห่งชีวิต จะมีไหมสักครั้งที่เราสามารถสร้าง "กำไร" ให้กับลมหายใจสำหรับทุกย่างก้าวที่ผ่านไป

เวลากว่า 7 วัน ที่ย่างก้าวผันผ่านยอดหญ้าและผืนทราย ผ่านความหนาวอันหนาวเหน็บ หนาวกายยังผ่อนได้ แต่หนาวใจนี่ยิ่งกว่า

ชีวิตกับกองทรายมาต้องมาทลายความเศร้ากับเจ้ากองฟางเล็ก ๆ ที่เด็ก ๆ ได้ร่วมกันก่อขึ้น จากมือและไม้ สัมผัสผ่านด้วยกาย เสริมท้ายด้วยพลังใจ

จากเศษฟางเส้นเล็ก ๆ ก็แปรเปลี่ยนเป็น "กองฟาง"

เก็บเล็กผสมน้อย มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท

มีฟางเส้นเล็ก ๆ รีบกอบกำอย่าให้ขาด ใช้ไม้คราดนำมาผสมรวมตัวกัน

ชีวิตก็เปรียบอนึ่งดั่งเช่นกีฬา กีฬาชีวิตที่บางครั้งไม่อาจจะล้มให้กับผู้ใด


ถ้าหากวันนี้เราแพ้ สักวันหนึ่งเราก็ต้องลุกขึ้นสู้ได้ใหม่

ถึงหากแม้ว่าเราชนะ ชัยชนะนั้นจะยั่งยืนได้สักเพียงใด วันใดชนะสักวันต่อไปก็อาจพ่ายเป็น

 


ก่อกองฟางแม้นานก็ได้ชม อดกินขมไว้รอกินหวานดี

เพราะสิ่งดีละเอียดเพียงใดยิ่งกว่ากองฟางที่หนูรอชม

 


ก่อกองฟางไม่นานคงได้ชม อดกินขมไว้รอกินหวานดี

เพราะสิ่งดีทุกอย่างทำดีทุกอย่างจะมีในวันมีชัย


ภาพถ่ายแห่งความทรงจำของชีวิต

ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ยอดโพธิ์ทอง 1

ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์