ลอยกระทงในลำน้ำเจ้าพระยา

ประเพณีวันลอยกระทง
สัปดาห์นี้หลายท่านกำลังสาละวนอยู่กับการจัดกิจกรรม "วันลอยกระทง" ไม่ว่าในกรุงเทพฯหรือต่างจังหวัด ต่างก็เตรียมการจัดกิจกรรมกันอย่างยิ่งใหญ่

การลอยกระทงตามคตินิยมดั้งเดิมเป็นความเชื่อว่ามนุษย์ได้ใช้นำดื่ม กิน ชำระล้างร่างกาย ดังนั้นเพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคา จึงได้ทำกระทงไปปล่อยให้ล่องลอยไปตามแม่น้ำ ลำคลอง ซึ่งตำนานกล่าวว่า...

"ประเพณีลอยกระทงตรงฝั่งน้ำ 
เป็นวัฒนธรรมมีค่าล้ำนำสมัย
ถือกำเนิดแต่ปางหลังครั้งสุโขทัย
มีตำนานสลักไว้ในศิลา
ว่าสนมนพมาศฉลาดคิด
ได้ประดิษฐ์กระทงหลวงพวงบุปผา
พระร่วงเจ้าพอพระทัยในกัลยา
ให้ชื่อว่าศรีจุฬาลักษณ์นักคิดเอย"

สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดงานประเพณีวันลอยกระทงอย่างยิ่งใหญ่  โดยจัดงานขึ้นที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร มีการประกวดนางนพมาศและประกวดกระทงประเภทต่างๆทั้งด้านความคิด และความสวยงาม ในระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน   ส่วนสถานที่จัดงานที่น่าสนใจในบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดกิจกรรม "ลอยกระทงตามประทีป" บริเวณ 4 มุมเมือง ได้แก่

จุดที่ 1 ตรงเชิงสะพานปรีดี-ธำรง (ฝั่งแม่นำสัก) ด้านทิศตะวันออก  
จุดที่ 2 บริเวณโบราณสถานป้อมเพชร (ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา) ด้านทิศใต้
จุดที่ 3 บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย (ฝั่งแม่นำเจ้าพระยา) ด้านทิศตะวันตก
จุดที่ 4 บริเวณหน้าพระราชวังจันทร์เกษม (ฝั่งแม่น้ำป่าสัก) ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

กิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้นภายในงาน มีการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการประกวดเทพี/เทโพ ประกวดกระทง เป็นต้น

ท่านที่สนใจสามารถมาเที่ยวงานได้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ครูกรุงเก่าความเห็น (0)