แผนนโยบายกลุ่มงานกลไกประกันคุณภาพทางการศึกษา

งานด้านระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

วิสัยทัศน์  :
          ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  ระบบการจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐานเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

นโยบาย  :
1.       มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาโดยองค์กรมีส่วนร่วม
2.       มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกันภายในหน่วยงาน

แผนกลยุทธ์  :
1.       จัดทำแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา
2.       สร้างกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน
3.       จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากรในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
4.       ประสานงานและเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
5.       ประเมินการประกันคุณภาพภายในองค์กร ทุก 1 ปี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mju

คำสำคัญ (Tags)#km#-#ชุมพร#กิจกรรม#มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หมายเลขบันทึก: 6982, เขียน: 12 Nov 2005 @ 13:40 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)