แผนนโยบายกลุ่มงานกลไกประกันคุณภาพทางการศึกษา

  ติดต่อ

งานด้านระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

วิสัยทัศน์  :
          ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  ระบบการจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐานเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

นโยบาย  :
1.       มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาโดยองค์กรมีส่วนร่วม
2.       มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกันภายในหน่วยงาน

แผนกลยุทธ์  :
1.       จัดทำแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา
2.       สร้างกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน
3.       จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากรในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
4.       ประสานงานและเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
5.       ประเมินการประกันคุณภาพภายในองค์กร ทุก 1 ปี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mju

หมายเลขบันทึก: 6982, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:05:58+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #km#-#ชุมพร#กิจกรรม#มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)