ติดต่อ

  ติดต่อ

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี

หน่วยงาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร พร้อมด้วยชาวละแม ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปากน้ำละแม เพื่อสืบสารวัฒนธรรมไม่ให้สูญหาใน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2548

     กำหนดการ

นายชัยรัตน์  ศรีลาวรรณ

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 6976, Created: , Updated, , License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, Read: Click

Comments (0)