ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี

หน่วยงาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร พร้อมด้วยชาวละแม ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปากน้ำละแม เพื่อสืบสารวัฒนธรรมไม่ให้สูญหาใน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2548

     กำหนดการ

นายชัยรัตน์  ศรีลาวรรณ