KM กับ ทีมงาน สสจ ขอนแก่น ( ๒ )

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การจัดการความรู้ กับทีมงาน PCU สามจังหวัด

 KM กับ ทีมงาน สสจ ขอนแก่น

 หลังที่ผมได้ไปพบ คุณ อรวรรณ สมทรัพย์ และ ทีมงาน สสจ ขอนแก่น ในวันที่ ๑๑ พ.ย ประเด็นที่ได้รับทราบ และ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น คือ โครงการดังกล่าวเป็น กิจกรรมที่พวกเรา เรียกว่า "TOT หรือ Trianing The Trainer" โดยเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ เขต ๑๐ และ ๑๒ ในระหว่างวันที่ ๒๑ ถึง ๒๔ พ.ย ๒๕๔๘ ณ ห้องประชุมเขื่อนอุบลรัตน์ หัวข้อที่ทีมงานศูนย์บริการวิชาการรับผิดชอบ คือ " การบริหารจัดการองค์ความรู้และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ( รวมงานวิจัย ) "

 หลังจากได้ปรึกษาหารือกับแบบ F2 F ผมได้เรียนแนวทางการสัมมนา น่าจะเป็นการ "ลปรร ในการทำงานใน PCU เพื่อพัฒนา" มากกว่าที่จะเป็นการบรรยาย ซึ่งทางทีมงาน สสจ ไม่ขัดข้อง หลังจากนั้นน่าจะมีการติดตามจริงว่ามีการนำกระบวนการ KM ไปพัฒนา คน งาน และ องค์กรอย่างไร

 ความก้าวหน้าจะเรียนให้ทราบต่อไปครับ

JJ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (6)

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.97
เขียนเมื่อ 
     อาจารย์ครับ สำหรับการพัฒนาบุคลากรที่ PCU (รวมถึง สอ.ด้วย) รวม ๆ คือ หน่วยบริการที่เป็น Primary care ที่พัทลุงนะครับ จะมีเสียงสะท้อนกลับมาจากผู้ปฏิบัติว่า "ประชุม อบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ จนไม่มีอันต้องทำงานบริการประชาชน" อันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงอยู่มาก และในแต่ละแห่งก็มีบุคลากรน้อยมาก 2-3 คน หากได้มีการจัดระบบการเรียนรู้แบบที่อาจารย์กล่าวถึง น่าจะดีทั้งต่อตังบุคลากรและประชาชน จึงสนใจในรายละเอียด เผื่อจะได้นำมาปลุกระดม "ก่อการดี" ขึ้นที่นี่ได้บ้างครับ
JJ
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านชายขอบ

 จะพยายามครับ และ จะไม่ให้การอบรมเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ จะให้ทีมงาน "ลปรร" ให้มาก และ นำไปใช้ให้ได้ประโยชน์จริงๆครับ

JJ

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.97
เขียนเมื่อ 
     ผมหมายถึงว่า อยากได้รูปแบบวิธีการที่อาจารย์ใช้ครับ เผื่อจะได้นำมาปลุกระดม "ก่อการดี" ขึ้นที่นี่ได้บ้างครับ
JJ
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านชายขอบ

 รับทราบครับ รูปแบบที่จะใช้ คงใช้ วิธีการ dialgue หรือ ที่เรียก สุนทรียสนทนา เพื่อให้กลุ่ม นำประสบการณ์ ของแต่ละท่านมา ลปรร กันครับ

JJ

หมอพิเชฐ
IP: xxx.147.99.174
เขียนเมื่อ 

ลองเสนอดูนะครับ

ถ้าให้PCUทุกแห่งนำเสนอเป็นเอกสารมาให้ศูนย์บริการฯว่าPCUที่ดีที่ชาวบ้านต้องการต้องเป็นแบบไหนโดยเน้นผลลัพธ์แบบไหนที่ชาวบ้านได้รับ เพื่อให้ทีมของศูนย์นำมาวิเคราะห์เป็นปัจจัยที่ชี้วัดความสำเร็จ พอได้ตัวร่างมาก็ให้ทางทีมงานสสจ.ซึ่งเป็นผู้นิเทศกำกับและให้ทีมของ PCU เลือกหรือคัดออกมา แล้วนำสิ่งที่ได้มาจัดทำตารางอิสระภาพ ส่งกลับไปให้ทุกPCUที่เข้าร่วมประเมินมาตามข้อมูลจริง ส่งมาให้ศูนย์วิเคราะห์เพื่อหาPCUที่มีผลงานดีในประเด็นต่างๆที่กำหนดไว้ พอได้แล้วก็ให้PCUที่มีผลงานดีมาเป็นผู้เล่าและPCUอื่นมาเป็นผู้ฟัง ก็จะเสยเวลาประชุมแค่ครั้งเดียว จะดีไหมครับ

JJ
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.พิเชฐ และ อ.อนุชา

 จะลองติดตามดู ตามที่ท่านเสนอแนะครับ

JJ