มหาวิทยาลัยกับงานวิจัย การปรับเปลี่ยนเพื่อภารกิจสร้างสรรค์ปัญญา ตอน 3 (6)

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ โดยการพูดคุย เสนอผลงานในรูปของการสัมมนาวิจัย (Research Seminar) เสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการหรือโดยการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ถือเป็นกระบวนการของการเรียนรู้ร่วมกันของนักวิชาการ

         < เมนูหลัก >

         ตอน 3 (6)

          “ปฏิวัติวัฒนธรรม” เพื่อภารกิจสร้างสรรค์ปัญญา

         ความคิดสร้างสรรค์ มาจากกระบวนการของการเรียนรู้

         กระบวนการของการเรียนรู้ คือ การตั้งคำถาม การฝึกสังเกต ค้นคว้า ทดลอง เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบให้น่าเชื่อถือได้ ลดความลำเอียง (Bias) ให้เหลือน้อยที่สุด วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสังเคราะห์หาข้อสรุปหรือทฤษฎี หรือการวิจัยนั่นเอง

         การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ โดยการพูดคุย เสนอผลงานในรูปของการสัมมนาวิจัย (Research Seminar) เสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการหรือโดยการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ถือเป็นกระบวนการของการเรียนรู้ร่วมกันของนักวิชาการ จะมองเป็นผลงานก็ได้ หรือจะมองเป็นกระบวนการของการเรียนรู้สืบเนื่องต่อไปเรื่อย ๆ ไม่จบสิ้น เป็นแนวคิดที่เกื้อกูลการเรียนรู้ทั้งในระดับบุคคล ระดับสถาบัน และระดับสังคม

         บทความพิเศษ ตอน 3 (6) นี้ได้ จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2795 (105) 16 พ.ค.39 พิเศษ 6 (บทความไอที)

         เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์   พานิช

         วิบูลย์  วัฒนาธร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#งานวิจัย#มหาวิทยาลัยไทย#rbu

หมายเลขบันทึก: 6975, เขียน: 12 Nov 2005 @ 12:19 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)