ยามค่ำคีนในจังหวัดมหาสารคาม ผู้คนพลุกพล่านไปมามากมาย  ส่วนใหญ่จะเป็นนิสิต นักศึกษา  ที่มาศึกษาเล่าเรียนในจังหวัดมหาสารคาม ตามร้านเหล้าต่าง ๆ จะเต็มและคับคลั่งด้วย นิสิต นักศึกษานั่งดื่มเต็มไปหมด  ผมก็สะท้อนว่า มันเกิดอะไรขึ้น ทำไมไม่มีหน่วยงานเข้ากวดขัน ตรวจสอบ ว่าเด็กที่มานั่งร้านอายุถึงหรือไม่และที่สำคัญ ผมอดสงสัยไม่ได้เวลาผมรถขับผ่าน  หอพักตักศิลานคร สนับสนุนโดยจังหวัดหมาสารคาม จะมีจำนวนนักศึกษาเข้ามาพักอาศัยจำนวนมาก และทางเข้าศูนย์หอพัก ซึ่งเป็นบริเวณของหอพักจะมีสถานบริการเปิดให้บริการ เป็นร้านเหล้า ซึ่งลูกค้าที่ผมเห็นส่วนใหญ่เป็นนิสิต นักศึกษา ทั้งนั้น เวียนเข้าออกมาจากหอพักตักศิลานคร  ก่อนเข้าหอพักดังกล่าว นิสิต  นักศึกษาที่นี้ จะผ่านตรงนี้ตลอด  แล้วผมอดสงสัยว่าในเมื่อเปิดเป็นหอพักปลอดอบายมุข สนับสนุนโดยจังหวัดมหาสารคาม แล้วทำไมอนุญาตให้เปิดสถานบริการลักษณะนี้ ซึ่งแท้จริงแล้ว จังหวัดมหาสารคามน่าจะมีการทบทวนอย่างยิ่ง

        วันนี้ อาจจะออกนอกประเด็น แต่เพราะคนของชาติต้องได้รับการพัฒนาที่ถูกทาง ห่างไกลอบายมุข ใช่หรือไม่