ช่วงนี้อยู่ในช่วงสิบวันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์(เดือนที่ ๑๒ ในอิสลาม) และวันที่ ๑๐ เป็นวันอีด(ตรุษ) มุสลิมทุกคนก็จะเฉลิมฉลองกันในวันนี้ ด้วยกันออกไปละหมาดพร้อมกัน อวยพร(ดุอา)ให้แก่กัน ขออภัยกันและกัน จัดเลี้ยงให้แก่กัน เยี่ยมญาติ ฯลฯ และหนึ่งวันประเพณีในวัน อีดอัฏฮานี้ คือ การเชือดสัตว์(วัว แพะ แกะ)หรือที่เราเรียกว่า กุรบาน

        ปีนี้ทีแรกผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะกุรบาน  เพราะที่บ้านกุรบานแล้ว ก็มาตันใจภายหลัง ก็เมื่อสองสามวันที่แล้ว

        กฎของการกุรบานมีอยู่อย่างหนึ่ง คือ คนที่จะกุรบาน ห้ามตัดผม ตัดขน ตัดหนวด ตัดเครา หรือตัดเล็บ ในช่วงสิบวันแรกของเดือนนี้ เลยมีความรู้สึกว่าวันสองวันนี้อยู่ไม่เป็นสุข ผมยาว หนวดยาว และเล็บยาว