ข้อถกเถียงเกี่ยวกับ "You"

โลกในอดีตมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ด้วยฝีมือของผู้ยิ่งใหญ่คนเดียวหรือไม่กี่คน แต่โลกปัจจุบัน (และอนาคต) ผู้ยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงโลกคือ "You" จำนวนมากมายที่ร่วมกันแสดงพลัง (ปัญญาและอารมณ์)

         นิตยสารไทม์ยกย่อง "You" (คนทุกคน) เป็นบุคคลแห่งปี   ในฐานะเป็นผู้ควบคุมยุคสารสนเทศ   เป็นผู้สื่อสารความจริงโดยรอบตัวออกมาให้โลกรับรู้   สาระที่สื่อออกมาให้แก่สังคมจะเป็นสาระที่สื่อโดย "You" มากขึ้น   ไม่ใช่สาระที่ควบคุม และ "สร้าง" ขึ้นโดยสื่อมวลชนเท่านั้นอย่างในอดีต

         เท่ากับเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยด้านสารสนเทศ

         ทุกคนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มีสิทธิสื่อสารความคิด  เรื่องราวของตนเองออกสู่สาธารณะ   คนที่สนใจเรื่องเดียวกันรวมตัวกันเป็น community และร่วมมือกัน (collaboration) ทำเรื่องที่สนุก  มีชีวิตชีวาและเป็นประโยชน์

         พลังที่สำคัญอยู่ที่แต่ละคนมีอิสระที่จะสื่อสารเรื่องราวของตนเอง   โดยไม่ถูกบรรณาธิการแก้ไข  ตัดทอน  หรือต่อเติม   จนสาระผิดไปจากที่ตนต้องการสื่อออกไป

         โลกในอดีตมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ด้วยฝีมือของผู้ยิ่งใหญ่คนเดียวหรือไม่กี่คน   แต่โลกปัจจุบัน (และอนาคต) ผู้ยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงโลกคือ "You" จำนวนมากมายที่ร่วมกันแสดงพลัง (ปัญญาและอารมณ์)

         Marcel Berlins เขียนบทความโต้แย้งนิตยสารไทม์  ชื่อ 'You' are not worthy of the title ลงใน นสพ. The Guardian ที่ลอนดอน  และ นสพ.เดอะ เนชั่น ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.49 นำมาลงไว้

         Marcel Berlins กล่าวว่า นิตยสารไทม์ ให้ความสำคัญแก่ 'You' (คนเล็กคนน้อยจำนวนมาก) มากเกินไป   ปัญญาของผู้ทรงภูมิปัญญาจำนวนน้อยคนยังมีความสำคัญอยู่

         จุดอ่อนของเรื่องราวที่สื่อสารจาก 'You' ก็คือ จำนวนไม่น้อยเป็นความรู้ที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความแม่นยำหรือถูกต้อง

         ผมมีความเห็นว่า ทั้งนิตยสารไทม์ และ Marcel Berlins มีความเห็นที่ถูกต้อง   ไม่ขัดแย้งกัน

         เรากำลังอยู่ในโลกที่มีการสื่อสารเรื่องราวมากมาย   จากหลากหลายแหล่ง   ทั้งสื่อโดยตรงจากแหล่งเรื่องราวหรือชีวิตจริงโดยคนคนเดียว   และที่สื่อออกมาผ่านการรวบรวมตีความ สังเคราะห์ โดยนักเขียน  นักข่าว  บรรณาธิการ  แสดงว่าในโลกยุคใหม่นี้  ทักษะสำคัญอย่างหนึ่งคือ  ทักษะในการเลือกรับข่าวสาร (ความรู้)   ทักษะในการกรองข่าวสาร   ทักษะในการนำเอาข่าวสารหลากหลายมุมมองมาบูรณาการเอง   และที่สำคัญที่สุด  ทักษะในการเป็นผู้ "สร้างสาร" และสื่อออกไปให้แก่สังคมในวงกว้าง

         นักการศึกษาไทยเห็น "โอกาส" และ "ความท้าทาย" ในการปฏิรูปการเรียนรู้ของสังคมไทยจากเรื่องราวของ "You" ไหมครับ

วิจารณ์  พานิช
 26 ธ.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#ict#บล็อก#gotoknow#roottube

หมายเลขบันทึก: 69827, เขียน: 28 Dec 2006 @ 09:31 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)