นิธิกานต์ 43

Capture รูปภาพ แปลงไฟล์ดีวีดีเป็นวีซีดี ทำปกดีวีดี และถ่ายวิดีโองานปีใหม่ของพยาบาลศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2549

          ตารางงานของวันนี้ไม่มีงานถ่ายจึงว่างนั่งอยู่ที่ห้องตัดต่อเหมือนเดิม   วันนี้ก็มีนั่งทำงานที่ค้างไว้ทั้งหลายโดยเฉพาะแปลงไฟล์ดีวีดีเป็นวีซีดี   ที่ไม่ได้ทำเนื่องจากเครื่องไม่ว่างเลย   แต่วันนี้ช่วงเช้าเครื่องว่างพอดีก็เลยมานั่งแปลงไฟล์   ในช่วงที่รอแปลงไฟล์อยู่นั่นก็มานั่งทำปกดีวีดี   ที่พี่กวางเอามาให้ทำ   ทั้งปกดีวีดีแบบยาว  และแบบวงกลม   ซึ่งการแปลงไฟล์ดีวีดีเป็นวีซีดี  และการทำปกดีวีดีทั้งแบบวงกลมและแบบยาว   มีวีธีการ   ดังนี้

           การแปลงไฟล์ดีวีดีเป็นวีซีดี  โดยใช้โปรแกรม Inter Video   มีดังนี้

          1. การแปลงไฟล์นี้ใช้โปรแกรม Inter Video จึงจะอธิบายขั้นตอนของโปรแกรมนี้นะคะ   เริ่มจากการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมา 1โฟลเดอร์   ไว้ในไดร์ฟใดก็ได้ที่มีเนื่อที่เยอะๆ  แล้วตั้งชื่อตามงานของเรา

          2. เปิดโปรแกรมขึ้นมา   จะมีหมายเลขกำกับอยู่แต่ละช่อง  คือ 1   2   3   ซึ่งช่องที่หนึ่งให้เลือกที่ ไดร์ฟโฟลเดอร์แผ่นดีวีดีงานของเราขึ้นมา  

          3. ช่องที่ 2   ให้เลือกโฟลเดอร์งานที่เราสร้างไว้ขึ้นมาในข้อ 1

          4. ช่องที่ 3   ให้เลือก CD  เลือก DVD   จากนั้นก็กดปุ่มสร้างที่เป็นรูปแผ่นดีวีดีใหญ่ๆ   รอจนกว่าโปรแกรมจะทำการแปลงไฟล์เสร็จ   ซึ่งโปแกรมนี้จะแบ่งงานออกให้เป็น 2 ช่วงเลยโดยที่เราไม่ต้องมาแบ่งเอง   เพราะว่าเวลาแปลงเป็นไฟล์วีซีดีแล้ว   แผ่น 1 แผ่นจะไม่พอสำหรับบันทึกข้อมูลลงไปต้องใช้ 2 แผ่น   ซึ่งโปรแกรมนี้สะดวกมากไม่ต้องมานั่งแบ่งช่วงเอง  

          เมื่อทำการแปลงไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้ว   ก็ Write ลงแผ่นซีดีโดยใช้โปแกรม Nero Smart   วิธีการทำ   ดังนี้

          1. เข้าโปรแกรมแล้วเลือก Nero Burning  เลือกช่องทางซ้ายมือให้เป็น CD เลือก วิดีโอ CD   จะปรากฏหน้าจอขึ้นมา

          2. คลิกที่เลเบลเพื่อตั้งชื่อดิสก์   และคลิกที่เบิร์นเพื่อตั้งความเร็วในการเขียนใช้ความเร็วสูงสุด   จากนั้นกดสร้าง         

          3. จะขึ้นหน้าจอสร้างขึ้นมา  เพิ่มไฟล์ดีวีดีที่เราแปลงเรียบร้อยแล้วจาดโฟลเดอร์ที่สร้างไว้ที่ละ 1 งาน   เพราะโปรแกรมได้แปลงดีวีดีให้เป็นวีซีดี 2 แผ่นเรียบร้อยแล้ว   แต่เราทำการ Write ทีละ 1 แผ่น

          4. เลือกเครื่องบันทึก   เลือก เบิร์นคอมไพเลชั่น   จากนั้นกดปุ่ม เบิร์น   รอจนกว่าจะทำการเบอิร์นเสร็จแผ่นจะดีดออกมาเอง   แล้วจึงทำการ Write แผ่นที่ 2 ต่อไป

          ในช่วงที่รอแปลงไฟล์นั้นก็มา Capture รูปภาพเพื่อนำไปทำหน้าปกงานที่แปลงไฟล์   ดังนี้

            1. สร้าง Folder ขึ้นมา 1 Folder

            2. เปิดแผ่นดีวีดีงานขึ้นมาในโปแกรม Power DVD   คลิกที่ปุ่มรูปค้อน   เลือกปุ่ม Advance   เลือก Browse    เลือก Folder งาน   ที่สร้างไว้แล้วขึ้นมา  ตอบตกลง

            3. ทำการ Play แผ่นดีวีดี   เมื่อถึงรูปที่ต้องการจะใช้ให้กดหยุด   กดปุ่มรูปกล้อง   เราก็จะได้รูปที่เราต้องการ   ซึ่งจะเปิดดูได้จาก Folder ที่เราสร้างไว้แล้ว

          เมื่อ Capture รูปภาพได้แล้วก็มาทำหน้าปก   วึ่งมีวธีการทำ   ดังนี้

           ปกดีวีดี

          1. เปิดงานปกดีวีดีแบบยาวที่เคยทำไว้แล้วขึ้นมา   ลบงานเก่าทิ้งให้หมด   เหลือแต่กรอบที่ได้ล็อกไว้เรียบร้อยแล้ว

          2. หน้าปกนั้น   เปิดรูปที่เกี่ยวข้องกับงานขึ้นมา   นำไปตกแต่งใน Photoshop แล้วนำมาใส่หน้าปก   ในคราวนี้รูปที่ใช้เป็นรูปของอาจารย์หมอ  กับคนป่วย   นำมาจัดตกแต่งหน้าปกให้สวยงาม   หน้าปกจะมีโลโก้มหาวิทยาลัยมหิดล   ชื่องาน   ผู้จัดทำ   เวลา  ระยะเวลา   วันที่  สถานที่  และรูปภาพที่นำมาตกแต่งหน้าปก   รูปที่นำมาตกแต่งหน้าปกในคราวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหน้าผู้บรรยายเสียส่วนใหญ่  และก็มีเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่บรรยายมาประกอบบ้างเล็กน้อย

          3. หลังปกก็อาจจะนำภาพจากหน้าปกมาย่อใส่ลงไปก็ได้   ด้านล่างนั้นก็จะมีโลโก้   ผู้ถ่าย   ลำดับภาพ   ทำปก  วันที่  ระยะ เวลา   จัดตกแต่งให้เหมาะสม

          4. สันปกก็จะมีโลโก้   เลขที่แผ่นดีวีดี   ชื่อเรื่อง   วันที่   ตราดีวีดี   และโลโก้

           ปกดีวีดีแบบวงกลม

          1. เปิดรูปที่ใช้ทำปกดีวีดีขึ้นมาในโปแกรม Photoshop ทำการ Crop ภาพให้เป็นวงกลมแล้วบันทึก   หรืออาจจะนำภาพที่เหมือนกับหน้าปกมาจัดวางบนวงกลม   ใช้ Photoshop ตกแต่งภาพให้ดูสวยงาม   พยายามใช้ภาพเดียวกับหน้าปกจะดีมาก

          2. เปิดงานปกแบบวงกลมที่เคยทำไว้แล้วขึ้นมา   ลบของเก่าทิ้ง   แล้วนำภาพที่ได้ทำแบบวงกลมไว้มาใส่

          3. ปกวงกลมก็จะประกอบด้วย โลโก้   วันที่  ระยะเวลา   ชื่อเรื่อง   ที่อยู่ของหน่วยงานที่ทำ   ตกแต่งสีสันให้สวยงาม   ให้เหมือนกับหน้าปกจะดีมาก   เพราะจะได้ดูสวยงาม

          ในช่วงเย็น   จริงแล้วเป็นเวลาใกล้เลิกงานแล้ว   แต่พี่เขาให้ไปช่วยตั้งอุปกรณ์เตรียมถ่ายงานเลี้ยงปีใหม่ของพยาบาลศาสตร์   ซึ่งมีโต๊ะจีนเลี้ยงประมาณ 300 ตัวได้   คิดดูซิคะว่าเยอะขนาดไหน   พยาบาลทั้งโรงพยาบาลเลยนะคะ   อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่าย   มีดังนี้

          1. กล้องตัวใหญ่ 1 ตัว   ตัวเล็ก 1 ตัว

          2. ขาตั้งกล้อง

          3. เครื่องทำเอ็ฟเฟ็กซ์

          4. จอมอนิเตอร์

          5. เครื่องแยกสัญญาณ

          6. มิกเซอร์เสียง

          ตอนแรกกะว่าจะช่วยพี่เขาตั้งเฉยๆ   แต่อยู่ไปอยู่มาก็เลยช่วยพี่เขาถ่ายไปด้วยเป็นการเรียนรู้ไปในตัว   วันนี้จึงกลับบ้านช้าเป็นพิเศษเกือบ 1 ทุ่มแหน่ะคะ  ไม่เคยทำงานแล้วกลับบ้านช้าขนาดนี้เลยคะ   ในการถ่ายนั้นก็ถ่ายเหมือนทั่วไป   แต่จะมีจอสไลด์ตั้งอยู่ 2 จอภายในงาน   แล้วภาพที่ถ่ายนั้นจะออกที่จอ   โดยใช้เครื่องตัดเอ๊ฟเฟ็กซ์ตัดภาพสลับไปมาระหว่างสองกล้องที่เก็บบรรยากาศภายในงาน   พอการแสดงบนเวทีเริ่มขึ้น   กล้องทั้งสองต่างก็จะแบ่งหน้าที่จับภาพกันไป   อาศัยประสบการณ์ที่เป็นสำคัญในการจับภาพนั้นๆ   แล้วจะมีคนคุมเครื่องเอ็ฟเฟ็กซ์ตัดภาพไปมาตามความเหมาะสม

          วันนี้งานเยอะมากคะ   แล้วยังต้องอยู่ที่เย็นอีกด้วย   แต่ก็ดีแล้วคะ   เพราะได้เจอสถานการณ์อีกแบบหนึ่งที่ยังไม่เคยเจอ   ในการถ่ายวิดีโอกลางแจ้ง   ได้ประสบการณืการทำงานที่ดีมากๆเลยคะ   พี่ๆที่อยู่วันนี้สอนงานดีมากๆ   ตรงไหนไม่ได้ก็จะช่วยบอก   ช่วยสอนตลอด   เล่าถึงประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของพี่ๆเขาให้ฟังว่าเคยเจอเหตุการณืหรือปัญกาอะไรบ้าง   แล้วจะทำยังไงเมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว   วันนี้เหนื่อยมาก   ขอพักก่อนนะคะ

                                                      นิธิกานต์   โซ่กลิ่ม

                                      สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

                                                       ศิริราชพยาบาล

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิธิกานต์ 4641870006

คำสำคัญ (Tags)#ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หมายเลขบันทึก: 69826, เขียน: 28 Dec 2006 @ 09:29 (), แก้ไข: 24 May 2012 @ 12:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เยอะกว่าตรงไหนฟ่ะ แล้วเพื่อนชื่อไร ขอเบอร์ด้วย