สัญญาใจ อยากให้เด็กไทยพัฒนา

 JJ ได้รับ E mail จาก ท่านพี่หมอยุพยง หัวหน้าทีมงานนมแม่แก้นิสัย (คลิก)

 ต้องกราบขออภัยส่ง Attached File ไปไม่ได้ เกรงว่าจะไม่ทันการณ์ ขออนุญาต ตอบทาง B2B เพื่ออีกหลายๆท่านอาจจะมาเสริม เติมให้สมบูรณ์ ครับ

เรียนพี่ยุพยง และ ทีมงานนมแม่แก้นิสัย       

 กราบขอบพระคุณครับที่พี่ๆให้ความเมตตาน้องๆ ชาวศรีนครินทร์ ม.ข        

 ตามความเห็นผมเรียนเสนอดังนี้ครับ

  ๑.               ให้แต่ละ node ส่งรายงานเบื้องต้นมาที่ส่วนกลาง ดูความก้าวหน้าโดยเทียบผล-แผน โดยดูทั้ง

 ๑.๑ เนื้องาน

  ๑.๒ ทรัพยากรที่ใช้ไป

  ๑.๓ แผนการดำเนินงาน (Action Plan) ตั้งแต่เดือน มกราคม ๕๐ เป็นต้นไป

  ๑.๔ การสนับสนุนจากส่วนกลาง ที่ต้องการ เช่น  

  ๑.๔.๑ การสร้างเครือข่าย

   ๑.๔.๒ การ Share and Show

  ๑.๔.๓ Blog

  ๒.              ในส่วนกลาง คือ Core ของทีมงาน ซึ่งพี่รับผิดชอบ สร้างจุดเชื่อมประสาน เช่น

  ๒.๑ E-Mail loop

  ๒.๒ Blog and Planet

  ๒.๓ WWW

  ๓.              จัดให้มีการ ลปรร หรือ Show and Share ทุก

  ๓.๑ เดือน โดยเชิญแกนนำของแต่ละ Node มาร่วมเรียนรู้ร่วมกันในเดือน

  ๓.๒ กุมภาพันธ์

  ๓.๓เมษายน

  ๔.              สร้างทีมงาน ถอดบทเรียน เพียรลิขิต นิมิต แนวทาง นมแม่แห่งชาติ สร้างสรรค์คนดี ศรีสังคมไทย แล้วนำขึ้นใน Blog เพื่อให้ท่านอื่นได้เข้ามาร่วม Share ประสบการณ์

  ๕.              มิถุนายน จัด มหกรรม ลปรร share and show :What to go in the future” สรุปโครงการ วางแนวทางในอนาคต สดใส ๒๕๕๐..นมแม่สู่ความยั่งยืน

 ที่พอ คิดได้ และ ได้คิด มี ๕ ประการครับ

JJ