วันนี้งานเริ่มจะเบาบางลง  เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายต้องไปเตรียมตัวร่วมงานกิจกรรมกีฬาสีที่ทางสถาบันได้จัดขึ้น  และใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่  เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่หลายหลายลากลับภูมิลำเนากันบ้างแล้ว  นอกเหนื่อจากการถ่ายทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนดาราคามที่มีอย่างต่อเนื่องนั้น  เวลาที่ว่างจากนี้ผมก็เตรียมตัวรวบรวมข้อมูลที่ได้จากทำงานเตรียมนำเสนอในการประเมินผลการฝึกงานครั้งที่ 2  ในวันที่ 5 มกราคมที่จะถึงนี้  และโครงการต่างๆ ที่ทำค้างไว้ของหน่วยฝึกงาน  ตั้งใจจะทำให้เสร็จก่อนปีใหม่ครับ