, สวนโลก10.jpg  สวนโลก8.jpg

                         มองแต่แง่ดีเถิด       ขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขา   จงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่   เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดู          ส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลย   จะหาคนมีดีโดยส่วนเดียว   อย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ย         เหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลย   ฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริง......(ท่านพุทธทาส )      ปราชญ์สอนว่า.....ในโลกนี้มีเรื่องยากไหม   ผู้ที่ลงมือทำเรื่องยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่าย........ผู้ที่ไม่ลงมือทำเรื่องง่ายก็จะเป็นเรื่องยาก                               สวัสดีปีใหม่  2550   พรอันประเสริฐจงบังเกิดแด่ ...ทุกท่าน

           lสวนโลก9.jpg   สวนโลก6.jpg