วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2549

14.00 น. ถึงกระทรวงสาธารณสุข

      เนื่องจากวันนี้ผมไปเรียนที่มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา มาถึงกระทรวงผมก็ช่วยพี่นันจัดเรียงพระลงในกล่องพัสดุผมทำไปประมาณ 1100 องค์ ครับทำตั้งแต่ 15.00 น.จนถึง 18.00 น. โมงเย็นเลยครับวันนี้มาช้าเลยทำงานนานๆหน่อยครับ

     ประสบการณ์ที่ได้รับ จัดเรียงพระลงในกล่องพัสดุก็เพลินดีครับ

ภาคย์ภูมิ  โพธิ์อยู่

กระทรวงสาธารณสุข