Contact

การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ- ใช้นิ้วนวดเป็นวงกลมที่ซอกนิ้วแต่ละคู่ เช่น ระหว่างนิ้วหัวแม่เท้ากับนิ้วชี้เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยทำให้การไหลหมุนเวียน ของโลหิตที่เท้าดีขึ้น โดยเฉพาะกับนิ้วเท้าทั้งห้าที่เบียดกันในรองเท้า

- วางกำปั้นลงที่ฝ่าเท้านวดไปมาอย่างเบามือ และทำให้เป็นจังหวะอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่อุ้มเท้าไปเรื่อยๆ จนจรดส้นเท้า

- ใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ค่อยๆหลังส้นเท้าขึ้นๆลงๆ แล้วสลับไปทำกับเท้าอีกข้างหนึ่ง ทำซ้ำๆกัน 4-5 หน

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 69332, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #เคล็ดลับความสวยความงาม

Recent Posts 

Comments (0)