ช่วงวันหยุดอาทิตย์ที่   24 ธันวาคม  2549 นี้  umi   คุมสอบวัดคุณสมบัติ  ( Qualifying  Examination ) 

 สำหรับนิสิต ป. เอก  สาขาวิชา  วัฒนธรรมศึกษา  สถาบันทักษิณคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ  การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย...

เริ่มจาก  9.00 น.- 16.00 น. ภายหลังจากการสอบเสร็จแล้วสังเกตเห็นบรรดานิสิตอ่อนล้า...ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ทำงานหนักอะไร  แต่บางคนก็โล่งอกเหมือนยกหินหนักออกจากอกเลย อา ๆ เอิก ๆ 

มีการพูดหยอกล้อกันเป็นภาษาต่างประเทศทำนองว่า  ยินดีต้อนรับ  มาสอบใหม่  แต่ฟังเป็นภาษาไทยได้ว่า  เวรกรรม ๆ จริง ๆชีวิตนี้...พอได้ ฮากันพักใหญ่เลย...

อย่างไรก็ตาม  การสอบก็ยังคงดำเนินไปอีก 2 วิชา  ในวันข้างหน้าก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้นะครับ 

 ด้วยความปรารถนาดี  จาก... umi