ความเสี่ยงของธุรกิจที่อาจต้องเจอ

ทิพาพร
ถ้าวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมา แล้วปรากฏว่าธุรกิจของคุณเกิดไฟไหม้หมด คุณจะทำอย่างไร

ถ้าวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมา  แล้วปรากฏว่าธุรกิจของคุณเกิดไฟไหม้หมด  คุณจะทำอย่างไร                   จะบอกว่าให้ทำใจ  หรือนั่งร้องไห้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้   ดังนั้น  ก่อนที่จะเริ่มทำธุรกิจ  สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยก็คือ  การทำประกันภัยให้แก่ธุรกิจ  เป็นการป้องกันความเสี่ยง และประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน เนื่องจากไฟไหม้   และการประกันภัยนี้  ต้องครอบคลุมถึง ความเสียหายเกี่ยวกับน้ำ ไม่ว่าจะเป็นน้ำที่ใช้ดับเพลิง ลมพายุ น้ำท่วม และระเบิดหรือท่วมล้นของน้ำในถังเก็บหรือจากท่อน้ำ   การประกันอัคคีภัยเป็นการรับประกันภัยสิ่งต่างๆ ดังนี้

 • อาคาร
 • ทรัพย์สิน สต๊อกสินค้า และเครื่องจักร
 • ธุรกิจหยุดชงัก
 • สิทธิการเช่า
  การขอเอาประกันในกรณีที่เกิดไฟไหม้ธุรกิจ
1. การแจ้งการสูญเสีย หรือความเสียหาย
  ในกรณีที่มีการสูญเสียหรือความเสียหายเกิดขึ้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย ทางผู้เอาประกัน (บริษัทที่ถูกไฟไหม้) ต้องมีการแจ้งการสูญเสีย  หรือความเสียหายดังกล่าวให้บริษัทที่ทำประกันไว้ให้ทราบโดยไม่ชักช้า
และในกรณีที่มีการสูญเสียหรือความเสียหาย เนื่องจากการโจรกรรม ต้องมีการแจ้งความเพื่อดำเนินคดีต่อ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ ท้องที่เกิดเหตุ พร้อมทั้ง ขอรายงานบันทึกประจำวันตำรวจเพื่อเป็นหลักฐาน
   
2. ทรัพย์สินที่เสียหาย
  ผู้เอาประกันควรดำเนินการทุกขั้นตอนที่จำเป็น ในการบรรเทาจำนวนการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ผู้เอาประกันต้องดูแลรักษาทรัพย์สินที่เสียหายและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสำรวจโดยบริษัทประกัน และ/หรือผู้สำรวจภัย/ผู้ประเมินค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกัน
ในกรณีที่มีการสูญเสียหรือความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากบุคคลภายนอก ให้ผู้เอาประกันภัยส่งหนังสือเรียกร้องค่าเสียหายไปยังบุคคลภายนอกนั้นๆ พร้อมกับส่งสำเนาฉบับดังกล่าวให้กับบริษัทประกัน
   
3. การซ่อมแซม
  เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และ/หรือ เพื่อหลีกเลี่ยง/บรรเทาความเสียหายต่อเนื่องที่ อาจเกิดขึ้นได้ หลังเกิดเหตุผู้เอาประกันภัยสามารถดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายดังกล่าวได้โดยเร็ว ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัย ต้องจัดส่งใบเสนอราคาค่าซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหาย ให้บริษัทประกันพิจารณาก่อนดำเนินการสั่งซื้อหรือสั่งซ่อม
   
4. การสำรวจภัย
  ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำการสำรวจภัย บริษัทประกันและ/หรือ ผู้สำรวจภัย/ผู้ประเมินค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกัน จะนัดหมายผู้เอาประกันภัยเพื่อเข้าทำการสำรวจความเสียหาย อย่างไรก็ตาม การสำรวจภัยอาจจะถูกยกเว้น หากเกิดกรณีความเสียหายไม่ยุ่งยากซับซ้อน หรือ ค่าสินไหมทดแทนที่พิจารณามีจำนวนไม่มาก
   
   
การจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
   
  ในการที่จะดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยรวดเร็ว และมีการสรุปค่าสินไหมทดแทนที่ราบรื่น ผู้เอาประกันภัยต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้กับบริษัทประกัน และ/หรือ ผู้สำรวจภัย/ผู้ประเมินค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกัน ดังนี้
 
 • เอกสารการแจ้งความเสียหาย
 • รายงานอุบัติเหตุพร้อมทั้งถ่ายภาพทรัพย์สินที่เสียหาย
 • สำเนาหนังสือของผู้เอาประกันที่เรียกร้องค่าเสียหายไปยังบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 • รายงานประจำวันตำรวจ ณ ท้องที่เกิดเหตุ
 • รายการค่าเสียหายแต่ละรายการพร้อมกับเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง
 • หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณี
 • หนังสือตกลงยอมรับค่าสินไหมทดแทน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน My Place

คำสำคัญ (Tags)#ไฟไหม้โรงงาน

หมายเลขบันทึก: 69225, เขียน: 25 Dec 2006 @ 11:46 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 09:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)